Wszystkie posty w: uchylenie alimentów

Kiedy rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych wobec pełnoletniego dziecka?

Podstawę prawną obowiązku alimentacyjnego stanowi przepis art. 133 KRIO, zgodnie z którym Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Czytaj więcej…