Wszystkie posty w: prawo zamówień publicznych

Warunki formalne skargi na orzeczenie KIO oraz odpowiedzi na skargę

Wydanie orzeczenie przez Krajową Izbę Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym nie musi być ostatnią czynnością podjętą w ramach przysługujących środków ochrony Czytaj więcej…


Uchylanie się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Perspektywa wykonawcy i zamawiającego.

Szereg czynności przewidzianych przepisami ustawy prawa zamówień publicznych (dalej Pzp) poprzedza zawar Czytaj więcej…


Problemy praktyczne związane z wykluczeniem wykonawcy z powodu przynależności do grupy kapitałowej

Od wprowadzenia ustawą z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Czytaj więcej…