Wszystkie posty w: prawo cywilne

Błąd – wada oświadczenia woli

W poniższym artykule chciałbym dokonać egzegezy sytuacji, w której dochodzi do sprzedaży przedmiotu za znacznie zaniżoną cenę w wyniku wady oświadczenia woli. Zarówno kupujący jak i sprzedający w takiej sytuacji staje przed pytaniem co zrobić? Z jednej strony sprzedający stara się uniknąć niekorzystnego rozporządzania własnością natomiast z drugiej kupujący liczy na ziszczenie się dokonanej umowy. Czytaj więcej…


Koszty prawnika w przedsądowym postępowaniu w zakresie szkód komunikacyjnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

 Poszkodowani z tytułu szkód komunikacyjnych, którzy nie spowodowali kolizji często nie wiedzą w jaki Czytaj więcej…