Wszystkie posty w: adwokat

Prawa i obowiązki adwokata – cz. II

W pracy z klientem i na jego rzecz adwokat musi bezwzględnie przestrzegać tajemnicy, a także zabezpieczyć przed ujawnieniem wszelkie okoliczności, Czytaj więcej…


Prawa i obowiązki adwokata – cz. I

Specyfiką zawodu adwokata jest świadczenie szeroko rozumianej pomocy prawnej, zwłaszcza udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, Czytaj więcej…