Więcej o autorze

Prawa i obowiązki adwokata – cz. II

W pracy z klientem i na jego rzecz adwokat musi bezwzględnie przestrzegać tajemnicy, a także zabezpieczyć przed ujawnieniem wszelkie okoliczności, o których dowiedział się prowadząc daną sprawę. Również materiały znajdujące się w aktach adwokackich, wszelkie notatki, wiadomości, dokumenty związane z prowadzeniem spraw są objęte tajemnicą, dlatego też do jej zachowania zobowiązany jest nie tylko adwokat, ale również personel kancelarii i wszystkie osoby, które zostały przez niego zatrudnione. Również na takich samych zasadach adwokat ma obowiązek zachowania w tajemnicy i ochrony przed ujawnieniem informacji, które są zlokalizowane w jego komputerze bądź na innych nośnikach informacji.

Istotnym obowiązkiem, do którego adwokat w prowadzeniu swej działalności jest zobowiązany (aczkolwiek ta zasada jest często naginana) dotyczy zakazu reklamy. Adwokat z reklamy korzystać nie może, tak samo jak nie może pozyskiwać klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu. Owszem, jest on uprawniony do informowania o swej działalności zawodowej, jednak informacje te muszą być zgodne z regułami ustanowionymi w Kodeksie Etyki Adwokackiej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Ponadto informacje o działalności adwokata nie mogą wprowadzać potencjalnych klientów w błąd, muszą być prawdziwe, rzetelne oraz nie mogą wykraczać poza granice tajemnicy adwokackiej.

Informowanie o działalności adwokata może wyrażać się między innymi poprzez:

1. Informacje na dokumentach firmowych;

2. Przedstawienie oferty w postępowaniu przetargowym, złożonej na wyraźne życzenie zamawiającego;

3. Publikowanie informacji prasowych bezpośrednio związanych z udzielaną pomocą prawną;

4. Umieszczanie informacji o danych teleadresowych w książkach telefonicznych, katalogach, wyszukiwarkach, na stronach internetowych, a także w broszurach oraz informatorach.

W swej pracy zawodowej, zwłaszcza występując przed sądem, adwokat powinien zachować bezwzględny umiar i takt wobec tych instytucji, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajduje i bez względu na zachowanie osób biorących udział w toczącym się postępowaniu. Ponadto w swoich wypowiedziach powinien on zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszać godności osób biorących udział w postępowaniu. Obowiązkiem adwokata jest również współpraca z instytucjami, przed którymi występuje i udzielanie tym organom informacji, zwłaszcza w kontekście niemożności wzięcia udziału w czynnościach, niestawiennictwa, czy też wygaśnięcia pełnomocnictwa.

O prawach oraz obowiązkach wynikających z zawodu adwokata można pisać wiele. Analizując akty prawne zauważyłam, że istnieją przepisy, zasady, które wskazują także, iż dane zagadnienie jest zarówno prawem jak i jednocześnie obowiązkiem adwokata. Pierwszą zasadą jest współpraca między innymi osobami wykonującymi ten zawód. Jeżeli oczywiście takie sytuacje nie kolidują z interesami klientów, to adwokaci w swojej pracy powinni, a nawet mają obowiązek współpracowania ze sobą, służenia sobie radą, dzielenia swym doświadczeniem i udzielenia sobie pomocy. Druga sytuacja dotyczy stosunku do władz adwokatury. Zarówno prawem jak i obowiązkiem adwokata jest pełnienie funkcji
we władzach adwokatury, wykonywania z należytą starannością określonych obowiązków zmierzających do realizacji zadań samorządu adwokackiego i współdziałania z władzami adwokatury we wszelkich sprawach dotyczących zawodu adwokata.

 

Tagi: , , , ,