Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia

Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Czytaj więcej…

Korzystanie ze służbowego komputera i Internetu w celach prywatnych

Osoby, które pracują przy pomocy komputera i Internetu, bardzo często w trakcie „dnia” muszą zrobić chwilę przerwy na zebranie myśli, by powrócić do zadania. Czytaj więcej…Ile kosztuje postępowanie w sądzie?

Postępowanie sądowe w większości przypadków pociąga za sobą konsekwencję finansowe. Osoba wchodząca w spór sądowy oprócz kosztów zastępstwa procesowego zobowiązana jest Czytaj więcej…


Koszty prawnika w przedsądowym postępowaniu w zakresie szkód komunikacyjnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

 Poszkodowani z tytułu szkód komunikacyjnych, którzy nie spowodowali kolizji często nie wiedzą w jaki Czytaj więcej…


KIEDY SĄD OPIEKUŃCZY POZBAWI RODZICA WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

W przypadku, gdy władza rodzicielska rodziców nad dziećmi jest wykonywana prawidłowo nie podlega żadnej kontroli ze strony sądu opiekuńczego. Czytaj więcej…Projektant czy wykonawca – komu należy przypisać odpowiedzialność w przypadku wadliwego wykonania dzieła?

Co do zasady za wady w wykonaniu dzieła odpowiada projektant i wykonawca. Proble Czytaj więcej…

Opis aportu w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  1. Definicja aportu

Zgodnie z art. 158 ksh aport to wkład niepieniężny, Czytaj więcej…

Wywieszenie wizerunku sprawcy kradzieży w sklepowych witrynach – sposób na złodzieja, czy działanie niezgodne z prawem?

\Ostatnio jest bardzo głośno o tym, że właściciele małych sklepów nie radząc sobie ze sprawcami kradzieży, wywieszają wizerunek sprawcy w witrynach sklepowych. Czytaj więcej…


Możliwość sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się na jednej nieruchomości wraz z pomieszczeniem przynależnym znajdującym się na nieruchomości sąsiedniej.

Możliwość sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się na jednej nieruchomości wraz z pomieszczeniem przynależnym znajdującym się na nieruchomości sąsiedniej oraz udziałem w częściach wspólnych obu nieruchomości na rzecz głównego najemcy w drodze bezprzetargowej po spełnieniu przez najemcę przesłanek wynikających z 34 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Czytaj więcej…

Najem pojazdu zastępczego a szkoda z ubezpieczenia OC.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego precyzuje i wskazuje, jakie koszty poniesione przez poszkodowanego powinien pokryć ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia OC pojazdów, Czytaj więcej…

Roczne świadczenie rodzicielskie z tytułu urodzenia się dziecka także bez umowy o pracę

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów od 1 stycznia 2016 r. rodzice, którym urodzi się dziecko, a nie opłacają składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na Czytaj więcej…