Wszystkie posty w: Prawo dla każdego

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że zawieszenie działalności może być dokonane jedynie przez przedsiębiorcę nie zatrudniającego pracowników Czytaj więcej…


Przedawnienie roszczeń o świadczenia z umów

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że nasze zobowiązania ulegają przedawnieniu i po upływie określonego ustawowo terminu mamy możliwość uchylenia się Czytaj więcej…


Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający są podmiotami zobligowanymi do stosowania ustawy zgodnie z regulacją art. 3 Pzp, przy zastrzeżeniu, Czytaj więcej…


Upadłość konsumencka – przesłanki ogłoszenia, wymagania wniosku o jej ogłoszenie

Upadłość konsumencka – przesłanki ogłoszenia, wymagania wniosku o jej ogłoszenie Czytaj więcej…


ALIMENTY W PRAKTYCE

Na pewno wielu z Was było do tej pory przekonanych, że tzw. alimenty płacą tylko rodzice na rzecz swoich dzieci. Oczywiście w praktyce rzeczywiście największe Czytaj więcej…


Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb uchwalenia oraz zakres spraw jakie powinien regulować

Uchwalenie regulaminu organu zarządzającego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także „sp. z o.o.”), jakim jest niewątpliwie zarząd, ma na celu Czytaj więcej…


Skutki śmierci wspólnika spółki jawnej.

Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego i uregulowano ją w ustawie  z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Czytaj więcej…


Obywatelstwo na gruncie prawa polskiego

 

Zgodnie z powszechnie spotykaną definicją przez obywatelstwo rozumiemy więź prawną łącząca jednostkę (osobę fizyczną) z państwem, na mocy, Czytaj więcej…


Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i uproszczenie procedury ,, jednego okienka”

Dzień 1 grudnia 2014 r. to data warta zapamiętania dla przedsiębiorców chcących zarejestrować nowo powstałą spółkę w KRS. Dokładnie w tym dniu Czytaj więcej…


Jednakowy termin uzupełnienia braków dla wszystkich wykonawców w myśl przepisów Pzp

Obowiązkiem zamawiającego jest wezwanie wykonawców, którzy w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie złożyli wymaganych dokumentów, do ich uzupełnienia. Czytaj więcej…


Przedawnienie w prawie cywilnym – jak korzystać z przepisów

Czas i jego upływ odgrywają kluczową rolę w prawie. Najprostszym przykładem obrazującym to zjawisko jest zasiedzenie. Czytaj więcej…


Czy darowiznę można obciążyć poleceniem?

Zgodnie z treścią art. 888 kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego Czytaj więcej…