Wszystkie posty w: Prawo cywilne

Nowe przepisy w 2016

Właśnie rozpoczął się luty kolejnego, 2016 roku. Jednak nadal nie wszyscy są świadomi wprowadzonych w nim nowych przepisów prawnych. W przypadku rozliczania się z Urzędem Skarbowym, zatrudniania pracowników, zamiaru pisania pozwu lub prowadzenia sklepu internetowego – warto upewnić się, że wiedza jest aktualna. Poniższy tekst sygnalizuje wskazane zmiany. Czytaj więcej…


Naruszenie dóbr osobistych w Internecie a odpowiedzialność osób świadczących usługi hostingowe.

Ogromna część naszego życia przeniosła się do Internetu. Często się zdarza, że także tam dajemy upust swoim emocjom, co może powodować naruszenie dóbr osobistych innych osób. Jakiś czas temu pisałem już o dobrach osobistych w Internecie, a w obecnym wpisie chciałbym poruszyć zagadnienie odpowiedzialności osób, które zajmują się prowadzeniem różnego rodzaju blogów, forum czy udostępniają swoją przestrzeń w Internecie innym użytkownikom do prowadzenia „życia” w Internecie. Czytaj więcej…


Samochód zastępczy z OC sprawcy – jak długo przysługuje poszkodowanemu?

Utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. W piśmiennictwie podkreśla się, że normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 k.c.  jest niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego w sytuacji jego uszkodzenia. Czytaj więcej…


Błąd – wada oświadczenia woli

W poniższym artykule chciałbym dokonać egzegezy sytuacji, w której dochodzi do sprzedaży przedmiotu za znacznie zaniżoną cenę w wyniku wady oświadczenia woli. Zarówno kupujący jak i sprzedający w takiej sytuacji staje przed pytaniem co zrobić? Z jednej strony sprzedający stara się uniknąć niekorzystnego rozporządzania własnością natomiast z drugiej kupujący liczy na ziszczenie się dokonanej umowy. Czytaj więcej…


Limit umowy na czas określony

Kodeks pracy w artykule 25 wymienia rodzaje umów o pracę, które występują w prawie polskim. Umowę o pracę pracodawca może zawrzeć z pracownikiem na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas zastępstwa oraz na okres próbny. Czytaj więcej…Ile kosztuje postępowanie w sądzie?

Postępowanie sądowe w większości przypadków pociąga za sobą konsekwencję finansowe. Osoba wchodząca w spór sądowy oprócz kosztów zastępstwa procesowego zobowiązana jest Czytaj więcej…


Koszty prawnika w przedsądowym postępowaniu w zakresie szkód komunikacyjnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

 Poszkodowani z tytułu szkód komunikacyjnych, którzy nie spowodowali kolizji często nie wiedzą w jaki Czytaj więcej…


Projektant czy wykonawca – komu należy przypisać odpowiedzialność w przypadku wadliwego wykonania dzieła?

Co do zasady za wady w wykonaniu dzieła odpowiada projektant i wykonawca. Proble Czytaj więcej…


Wywieszenie wizerunku sprawcy kradzieży w sklepowych witrynach – sposób na złodzieja, czy działanie niezgodne z prawem?

\Ostatnio jest bardzo głośno o tym, że właściciele małych sklepów nie radząc sobie ze sprawcami kradzieży, wywieszają wizerunek sprawcy w witrynach sklepowych. Czytaj więcej…


Najem pojazdu zastępczego a szkoda z ubezpieczenia OC.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego precyzuje i wskazuje, jakie koszty poniesione przez poszkodowanego powinien pokryć ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia OC pojazdów, Czytaj więcej…


Przedawnienie roszczeń o świadczenia z umów

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że nasze zobowiązania ulegają przedawnieniu i po upływie określonego ustawowo terminu mamy możliwość uchylenia się Czytaj więcej…