Wszystkie posty w: Finansowe

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką z powodu rażące niedbalstwa jako przyczyny niewypłacalności osoby fizycznej.

Wedle art. 4914 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek tak zwanego rażącego niedbalstwa. W niniejszym opracowaniu nie będziemy zajmować się sytuacjami umyślnego działania dłużnika, gdyż wydaje się, że są to sytuacje dość czytelne, kiedy to celem dłużnika było pozyskanie odpowiedniej sumy pieniężnej                   w drodze zaciągania zobowiązań bez zamiaru zwrotu tych kwot, jako że oczywistym było,             że zwrot ten w danej sytuacji finansowej dłużnika w praktyce w ogóle nie będzie możliwy. Czytaj więcej…


Nowe przepisy w 2016

Właśnie rozpoczął się luty kolejnego, 2016 roku. Jednak nadal nie wszyscy są świadomi wprowadzonych w nim nowych przepisów prawnych. W przypadku rozliczania się z Urzędem Skarbowym, zatrudniania pracowników, zamiaru pisania pozwu lub prowadzenia sklepu internetowego – warto upewnić się, że wiedza jest aktualna. Poniższy tekst sygnalizuje wskazane zmiany. Czytaj więcej…


Leasing – alternatywa dla prowadzących działalność gospodarczą.

Leasing stanowi jedną z alternatyw dla zakupu drogich sprzętów koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także samochodów Czytaj więcej…


Pakiety medyczne jako świadczenia nieodpłatne podlegające opodatkowaniu.

Świadczenia nieodpłatne nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę wprost. W polskim systemie prawa brak jest definicji legalnej owego zagadnienia. Czytaj więcej…


Podatek VAT od motocykla żużlowego

Motocykle żużlowe są motocyklami specjalnej konstrukcji służącymi wyłącznie do rywalizacji sportowej i nie są dopuszczone do ruchu Czytaj więcej…