Przemysław Szczepanowski

Przemysław Szczepanowski

 

O sobie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Ukończył Podyplomowe Studia z zakresu Rachunkowości i Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, a także w zakresie Zarządzania Projektami. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym (publicznym i prywatnym), a także prawie pracy. Biegle włada językiem angielskim, francuskim oraz niemieckim.

Kontakt
tel. 784 547 217
e-mail: przemyslaw.szczepanowski@wp.pl


Zasada konkurencyjności a wymiana środka trwałego.

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Czytaj więcej…


Czy dopuszczalne jest skanowanie i rozpowszechnianie w sieci firmowej artykułów prasowych (w części lub w całości) z zakupionych przez firmę gazet?

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest Czytaj więcej…


RÓWNOWAŻNOŚĆ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH.

1. WSTĘP
Jednym z największych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy przystępujący do udziału w przetargach organizowanych Czytaj więcej…


Naliczenie kary umownej a wysokość wydatków kwalifikowalnych – dofinansowanie UE.

Beneficjenci środków „unijnych”, w tym pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Czytaj więcej…


Przechowywanie kart ewidencyjnych pracowników.

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem łączy się z obowiązkiem prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Należy zaznaczyć, iż są to dwa odrębne obowiązki. Czytaj więcej…


Zasady zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej – obywateli Ukrainy i Białorusi.

1. Procedura uproszczona

(Niniejsza część opracowania obejmuje wyłącznie możliwość zatrudnienia w Polsce obywateli Białorusi i Ukrainy ) Od 01 stycznia 2014 r. Czytaj więcej…


OPINIA NT. NOWELIZACJI ART. 129 KODEKSU PRACY

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. Poz. 896), Czytaj więcej…