Małgorzata Michałowska

Małgorzata Michałowska

   

O sobie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Aktualnie odbywa studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i pracuje w Kancelariach prawnych w Gorzowie Wielkopolskim, które udzielają porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, handlowego, rodzinnego i prawa pracy.

Szczególnie interesuje się szeroko pojętą windykacją, jak również antywindykacją.

 

 


Projektant czy wykonawca – komu należy przypisać odpowiedzialność w przypadku wadliwego wykonania dzieła?

Co do zasady za wady w wykonaniu dzieła odpowiada projektant i wykonawca. Proble Czytaj więcej…


Wywieszenie wizerunku sprawcy kradzieży w sklepowych witrynach – sposób na złodzieja, czy działanie niezgodne z prawem?

\Ostatnio jest bardzo głośno o tym, że właściciele małych sklepów nie radząc sobie ze sprawcami kradzieży, wywieszają wizerunek sprawcy w witrynach sklepowych. Czytaj więcej…


Alimenty bez rozwodu – czy to możliwe?

Na podstawie art.128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy stwierdzić, że obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Czytaj więcej…


Kiedy następuje naruszenie miru domowego?

 

Bezsprzecznym jest, że spokój zamieszkiwania to przedmiot ochrony prawa karnego, a naruszenie go przez wdarcie się do cudzego domu, lokalu lub nieopuszczanie ich wbrew żądaniu uprawnionej osoby jest przestępstwem naruszenia miru domowego. Czytaj więcej…


Pojęcie płatnika podatku.

Instytucja płatnika jest ustanawiana w licznych ustawach podatkowych. Najszerszy krąg podmiotów, na które nakłada się obowiązki płatnika Czytaj więcej…


Jak właściwie skonstruować umowę pożyczki pomiędzy osobami fizycznymi?

Umowa pożyczki jest to najprostsza czynność kredytowa. Często pożyczka jest mylona z kredytem. Podstawową różnicą jest to, że Czytaj więcej…


Właściwa konstrukcja przedsądowego wezwania do zapłaty.

Jeżeli dłużnik nie dokonał w terminie zapłaty określonej w umowie sumy pieniędzy, wierzyciel powinien podjąć odpowiednie kroki Czytaj więcej…


Co możemy uznać za umowę zawieraną w „drobnych sprawach życia codziennego”?

Umowy bagatelne (drobne umowy) nazywane ustawowo „umowami zawieranymi w drobnych sprawach życia codziennego” pojawiają się na wielu Czytaj więcej…


Procedura stwierdzenia choroby zawodowej.

Pojęcie choroby zawodowej jest zdefiniowane w Kodeksie Pracy – zgodnie z przepisem art. 2351 k.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, Czytaj więcej…


Jak właściwie umotywować wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wiadomości wstępne
Życiowe okoliczności powodują ,że jesteśmy zmuszeni do podjęcia prawnych kroków dla dobra Czytaj więcej…