Katarzyna Borowa

Katarzyna Borowa

 

O sobie

Katarzyna Borowa
Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie


Samochód zastępczy z OC sprawcy – jak długo przysługuje poszkodowanemu?

Utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. W piśmiennictwie podkreśla się, że normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 k.c.  jest niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego w sytuacji jego uszkodzenia. Czytaj więcej…


Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia

Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Czytaj więcej…


Ustalenie ojcostwa wraz z zasądzeniem alimentów – dla ojca nie będącego obywatelem Polski.

Sądowe ustalenie ojcostwa wraz z zasądzeniem należności alimentacyjnych dla ojca nie będącego obywatelem Polski, a także obywatelem państwa członkowskiego UE. Czytaj więcej…


Kiedy rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych wobec pełnoletniego dziecka?

Podstawę prawną obowiązku alimentacyjnego stanowi przepis art. 133 KRIO, zgodnie z którym Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Czytaj więcej…