Anna Piekara

 

O sobie

Anna Magdalena Piekara

Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pisze pracę magisterską na temat prawnych i faktycznych problemów dyplomacji Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką.

Z zamiłowania zajmuje się prawem międzynarodowym i UE, ale równie dobrze odnajduje się polskich realiach o czym świadczy roczny wolontariat w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UMK, w trakcie którego udzielała porad z prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa administracyjnego.

Poza Uniwersytecką Poradnią Prawną UMK, praktykowała do tej pory w kancelarii adwokackiej w Warszawie oraz w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.
Spędza czas udzielając się jako obserwator rozpraw sądowych Fundacji Courtwach Polska.


Skutki śmierci wspólnika spółki jawnej.

Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego i uregulowano ją w ustawie  z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Czytaj więcej…


Przedawnienie w prawie cywilnym – jak korzystać z przepisów

Czas i jego upływ odgrywają kluczową rolę w prawie. Najprostszym przykładem obrazującym to zjawisko jest zasiedzenie. Czytaj więcej…


Ubezwłasnowolniony wspólnik spółki cywilnej.

Prawo dotyka wszystkich dziedzin naszego życia, więc musi być gotowe na każdą ewentualność. Czy tak jest w przypadku wspólnika spółki cywilnej bez pełnej zdolności do czynności prawnych? Czytaj więcej…