Aneta Proksa

 

O sobie

Ukończyłam dwa fakultety na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2000 r. administrację i w 2003 r. prawo.
Po studiach kilka lat pracowałam w administracji specjalizując się w KPA. W latach 2008 – 2009 r. pracowałam w Ministerstwie Zdrowia jako starszy specjalista w wydziale prawnym.
W latach 2010 – 2013 odbyłam aplikację adwokacką w ORA Warszawa, w 2014 r. zdałam egzamin adwokacki.
W tym też okresie współpracowałam z dwiema kancelariami adwokackimi w Warszawie, cały czas praktykując różne dziedziny prawa, ale przede wszystkim prawo rodzinne, pracy, KPA, cywilne.
W lipcu 2014 r. otworzyłam indywidualną praktykę – kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym: rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi itp. ale również w prawie cywilnym i KPA.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Proksa, ul. Hanki Czaki 2/94, 01-588 Warszawa, tel. 880 722 131

UPŁYW CZASU A „PRZYCZYNY DOTYCZĄCE ZAKŁADU PRACY” W ŚWIETLE ART. 2 UST. 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 30 KWIETNIA 2004 r. O ŚWIADCZENIACH PRZEDEMERYTALNYCH.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2148) prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, Czytaj więcej…


PRZESŁANKI UCHYLENIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO WZGLĘDEM DZIECKA PEŁNOLETNIEGO NA PODSTAWIE ART. 1441 KRiO

Art. 1441 k.r.i.o. został dodany w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. Czytaj więcej…


BŁĄD JAKO PODSTAWA UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH NIEZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest jednostronną czynnością prawną, a zatem taką, Czytaj więcej…