Aneta Proksa

 

O sobie

Ukończyłam dwa fakultety na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2000 r. administrację i w 2003 r. prawo.
Po studiach kilka lat pracowałam w administracji specjalizując się w KPA. W latach 2008 – 2009 r. pracowałam w Ministerstwie Zdrowia jako starszy specjalista w wydziale prawnym.
W latach 2010 – 2013 odbyłam aplikację adwokacką w ORA Warszawa, w 2014 r. zdałam egzamin adwokacki.
W tym też okresie współpracowałam z dwiema kancelariami adwokackimi w Warszawie, cały czas praktykując różne dziedziny prawa, ale przede wszystkim prawo rodzinne, pracy, KPA, cywilne.
W lipcu 2014 r. otworzyłam indywidualną praktykę – kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuję się w prawie rodzinnym: rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi itp. ale również w prawie cywilnym i KPA.

PRZESŁANKI UCHYLENIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO WZGLĘDEM DZIECKA PEŁNOLETNIEGO NA PODSTAWIE ART. 1441 KRiO

Art. 1441 k.r.i.o. został dodany w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. Czytaj więcej…


BŁĄD JAKO PODSTAWA UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH NIEZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest jednostronną czynnością prawną, a zatem taką, Czytaj więcej…