administrator

 

O sobie


Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Zakres świadczeń alimentacyjnych zobowiązanego zależy od potrzeb oraz warunków życiowych i bytowych – w szczególności od zarobków oraz Czytaj więcej…


Prawa i obowiązki adwokata – cz. II

W pracy z klientem i na jego rzecz adwokat musi bezwzględnie przestrzegać tajemnicy, a także zabezpieczyć przed ujawnieniem wszelkie okoliczności, Czytaj więcej…


Prawa i obowiązki adwokata – cz. I

Specyfiką zawodu adwokata jest świadczenie szeroko rozumianej pomocy prawnej, zwłaszcza udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, Czytaj więcej…


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo właściciela nieruchomości

Plan zagospodarowania przestrzennego jest instrumentem prawnym służącym do zarządzania terenami gminy. Uchwalając plan decyduje się o Czytaj więcej…


Postępowanie upominawcze – tytułem wstępu

Postępowanie upominawcze jest podstępowaniem odrębnym, umiejscowionym w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 4971– 505. Czytaj więcej…


Krok po kroku – rejestracja działalności gospodarczej osoby fizycznej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Podstawowym aktem prawnym, z którym należy się zapoznać planując założenie własnej działalności gospodarczej jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie Czytaj więcej…