Nowe przepisy w 2016

sl1

Granice wyrokowania w postępowaniu cywilnym a określenie dnia wymagalności raty alimentacyjnej.

W sprawie o alimenty regułą jest konieczność rozstrzygnięcia, do którego dnia miesiąca mają być płatne kolejne raty alimentacyjne. Czytaj więcej…


ball-63527_1280

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie a odpowiedzialność osób świadczących usługi hostingowe.

Ogromna część naszego życia przeniosła się do Internetu. Często się zdarza, że także tam dajemy upust swoim emocjom, co może powodować naruszenie dóbr osobistych innych osób. Jakiś czas temu pisałem już o dobrach osobistych w Internecie, a w obecnym wpisie chciałbym poruszyć zagadnienie odpowiedzialności osób, które zajmują się prowadzeniem różnego rodzaju blogów, forum czy udostępniają swoją przestrzeń w Internecie innym użytkownikom do prowadzenia „życia” w Internecie. Czytaj więcej…


14417293308_b8b9236397_o

Prawne aspekty prowadzenia serwisu internetowego umożliwiającego udział w loteriach

Urządzanie i prowadzenie gier losowych zostało poddane przez państwo szczególnej regulacji prawnej. Warunki i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach reguluje ustawa z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych[1]. Czytaj więcej…


auto-zastepcze1

Samochód zastępczy z OC sprawcy – jak długo przysługuje poszkodowanemu?

Utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. W piśmiennictwie podkreśla się, że normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 k.c.  jest niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego w sytuacji jego uszkodzenia. Czytaj więcej…


8213432552_fd1a8cc461_z

Błąd – wada oświadczenia woli

W poniższym artykule chciałbym dokonać egzegezy sytuacji, w której dochodzi do sprzedaży przedmiotu za znacznie zaniżoną cenę w wyniku wady oświadczenia woli. Zarówno kupujący jak i sprzedający w takiej sytuacji staje przed pytaniem co zrobić? Z jednej strony sprzedający stara się uniknąć niekorzystnego rozporządzania własnością natomiast z drugiej kupujący liczy na ziszczenie się dokonanej umowy. Czytaj więcej…14417293308_b8b9236397_o

Limit umowy na czas określony

Kodeks pracy w artykule 25 wymienia rodzaje umów o pracę, które występują w prawie polskim. Umowę o pracę pracodawca może zawrzeć z pracownikiem na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas zastępstwa oraz na okres próbny. Czytaj więcej…

Aparat

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia

Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Czytaj więcej…

student-849825_1280

Korzystanie ze służbowego komputera i Internetu w celach prywatnych

Osoby, które pracują przy pomocy komputera i Internetu, bardzo często w trakcie „dnia” muszą zrobić chwilę przerwy na zebranie myśli, by powrócić do zadania. Czytaj więcej…


Ile kosztuje postępowanie w sądzie?

Postępowanie sądowe w większości przypadków pociąga za sobą konsekwencję finansowe. Osoba wchodząca w spór sądowy oprócz kosztów zastępstwa procesowego zobowiązana jest Czytaj więcej…

prawnik przy kolizji

Koszty prawnika w przedsądowym postępowaniu w zakresie szkód komunikacyjnych z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

 Poszkodowani z tytułu szkód komunikacyjnych, którzy nie spowodowali kolizji często nie wiedzą w jaki Czytaj więcej…